बिउ उत्पादक विवरण | चितवन

समूह/सहकारी/कम्पनीको नाम सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं. टोल/ठेगाना बिउ उत्पादन गरेको जम्मा क्षेत्रफल (बिघामा) ठेगाना (स्थानिय तह)
किसान जागृति कृषक समुह गर्दी माडी यज्ञ तिवारी ९८५५०५४८५५ माडी नपा 10.0
साना किसान कृषि सहकारी सं. लि. विरेन्द्रनगर ९८४५०४४०९१ राप्ती नपा
माधवपुर कृषि सहकारी रत्ननगर खडानन्द लामिछाने ९८५५०६२९३५ रत्ननगर १५ 40.0
अनमोल वीउ कम्पनी भरतपुर महेश्वर गुरुङ ९८४५१४३१२६ भरतपुर ११ 22.0
एकता बीज वृद्धि समुह पटिहानी रामहरी भण्डारी ९८४५२०३१०६ पटीहानी 70.0
प्रगति बीजवृद्धि कृषक समुह चन्द्र नाथ घिमीरे ९८४५१३६३३० भरतपुर २० शारदानगर 30.0 भरतपुर महानगरपालिका-20
नेपाल एग्रो सिड्स एण्ड इन्पुटस् कम्पनी हरीराज भटराइ ९८५५०५७३४६ रामपुर
हाइ हिमाल सीड कम्पनी किशोरी शाह ९८५५०४४०९१ पटीहानी 75.0
साईपाल बिज बृद्धि कम्पनी पुन्य प्रसाद अधिकारी ९८५५०८२८२६ पार्बतिपुर–८ 60.0
बिज बृद्धि कम्पनी रामचन्द्र अधिकारी ९८५५०६२२९१ पिठुबा–७
श्रीराम बिज बृद्धि कृषक समुह प्रकास रावल ९८५५०६३५९९ पार्बतिपुर–८ 300.0
उन्नत बिज बृध्दि कृषक समूह उमानाथ पौडेल ९८५५०६०१३७ पटिहानी - ५ 700.0