जम्मा 274 उत्पादक संघ/संस्था
मौरी
कृषक/व्यवसायको नाम मुख्य कृषक/प्रमुख व्यवसायीको नाम सम्पर्क नं.
मिलीजुली सहकारी स लि डिल्ली प्रसाद वजगाइ ९८५५०६६९७०
हाते मालो सहकारी स लि प्रर्लाद अर्याल ९८५५०६२६७०
गोर्खा वि फार्म खेमराज न्यौपाने 9855056177
भरतपुर मौरी पालन कल्पना माया भुषाल 9855059589
चितवन मौरी पालन श्रोत केन्द्र ध्रुवतारा लामिछाने 9855058155
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह लालिमाया थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह शान्तिमाया घलात
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मिना तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मेनुका घलात
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह झलक मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मरलाल थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह शिशिर मुक्तान
शिवशक्ति बी इन्डट्रिज धुर्ब राज श्रेष्ठ ९८५५०५६८७१३
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह डोमराज मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सत्य देवी बिक
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह प्रकाश बिक
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बिकाश बिक
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह तोक सिङ्ग थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह रिना तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मान ब रुम्बा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह रिता मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सित माया थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह आकाश बिक
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह शिव लामा मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह दिल ब गोंगबो
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सबिन तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बिन्दु तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह संजय मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मेनुका थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह गोपाल थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह तारा मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह अस्मिता तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह तपसब मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सबिना तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह फूल सानी मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सिला कुमारी थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सानुमाया थिंग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह मुस्कान मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह राजकुमार मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह हस्त ब लामा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह अनिता तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह रुप लामा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सित कुमारी तामांग
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बेल कुमारी रुम्बा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह धर्म राज लामा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह दिल कुमारी लामा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह गणेश मन मुक्तान
होटेल एपी मेन्खु धाराराम राज लामा ९६१५७९७९४०
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह उमेश तामांग
थकलाटार मौरी पालन तथा मह उत्पादन केन्द्र धाराराम राज लामा ९८४५७९३६४६
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बाटुली रुम्बा
नेपाल बि कन्सर्न धर्मराज श्रेष्ठ ९८५११२८८००
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बुढा रुम्बा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह खड्क बहदुर मुक्तान ९८४५२२०८५६
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह बिनोद लामा
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह सुन ब मुक्तान
थकलाटार मौरीपालन तथा तरकारी र च्याउ उत्पादन बहुउद्श्यीय कृषक समुह एरोन मुक्तान
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी धर्म राज श्रेष्ठ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी फूल माया तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी केशव मुक्तान
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी बिष्णु प्रसाद त्रिपाठी
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी रुपेश घीसिंग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी यम ब अधिकारी
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी चंद्रजंग तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी सन्च ब चेपाङ्ग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी मिन कुमार चेपाङ्ग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी हस्त ब मुक्तान
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी विजय तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी भारत तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी देश कुमार तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी राज कुमार तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी बिनोद लामा
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी बसन्त तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी संदेश घलंग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी दल ब घीसिंग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी ज्ञान बहादुर प्रजा
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी प्रेमलाल रुन्वा
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी कृष्णबहादुर लामा
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी गोविन्द राम मुक्तान ९८४५६७५६६१
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी मदन थिंग तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी उमेश लामा
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी मोचन लाल तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी अशोक पाख्रिन
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी लोक बहादुर बल्पा थिंग ९८४५८४९३०६
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी धर्म जित तामाङ ९८४५६९००१२
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी बुद्धि बहादुर तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी ससेष पाख्रिन
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी पूर्ण ब तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी मनिषा पाख्रिन
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी धर्म राज लामा ९८४५७९३६४६
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी धन ब मुक्तान ९८४५१००४८४३
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी एरोन मुक्तान ९८२१८८७६५४
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी राजकुमार मुक्तान
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी गमबहादुर प्रजा ९८४५९४२०६१
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह निर ब . चेपाङ्ग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह मनिक लाल चेपाङ्ग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह धन ब . चेपाङ्ग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह टेक ब . प्रजा
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह मुस्कान थिंग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी सन्तासिंग थिंग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह बम ब .चेपाङ्ग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी किरण तामाङ ९८१५२९७८३२
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह संसारी चेपाङ्ग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी खुसिमाया तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह अर्जुन तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी सुरज कुमार थिंग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह राजकुमार मुक्तान
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी रुद्र ब . प्रजा
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह सगर चेपाङ्ग
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी कमिसी घलान
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह राजेन्द्र तामाङ
नेपाल मौरीपालक महासंघ राप्ती नगर कमिटी बुद्धिराम घलान
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह सुस्मिता तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह ससेष तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह धर्मजित तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह मनिषा तामाङ ९८११८८६९९०
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह भिम ब . तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह उमेश तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह सन्त ब चेपाङ्ग
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह गोविन्द राम मुक्तान
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह सुदिप तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह सोनीका तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह रेजु चेपाङ्ग
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र रबिन प्रजा
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह मंगल चेपाङ्ग
ग्रामिण बिकास मौरी पालन केन्द्र प्रेम कुमार जिम्बा ९८६५४२१५५१
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह गम ब. चेपाङ्ग
कोराक अर्गानिक मौरी पालन फर्म एरोन मुक्तान ९८४५३४५७७८
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह रुपेश तामाङ
एकिकृत मौरी पालन कृषि समूह अशोक तामांङ ९८२१२२७२६८
सफल बी फर्म केशव राज बस्नेत ९८४५४०६५५७
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र गुण ब घलात ९८५५०६९२८६
बस्नेत बी फर्म सुरेश बस्नेत ९८४५२०२२२५
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र सिहालाल चेपाङ्ग
लिला मौरी फर्म कबि चन्द्र रिमाल ९८४५०४९५९९
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र कमल प्रजा
समिर बी फर्म जुठ ब बिसुराल ९८११२२९७८९
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र कृष्णमाया जर्धा
प्रकाश मौरी फर्म प्रकाश अर्याल ९८४९०५०७३०
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र पूर्ण ब प्रजा
कंकाली मौरी पालन उधोग प्रकाश बस्नेत ९८४५३४९०४४
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र भिम ब तामांग
न्यु कन्चन मौरी फर्म देव ब बस्नेत ९८५५०६७१००
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र प्रवजल प्रजा
ढकाल मौरी फर्म बिकाश ढकाल ९८५५०१५३९९
हिमालयन बी फर्म राममणि न्यौपाने ९८४५०६९७७१
सिलिङ्गे मौरी पालन उधोग दिनेस प्रजा ९८५५०६८७६३
काकडा एकिकृत कृषि फर्म तथा श्रोत केन्द्र राज कुमार प्रजा ९८५५०८७७०२
अन्नपुर्ण एपीयरी बिष्णुमणि न्यौपाने ९८४५०७९६९१
रोयल मौरी पालन केन्द्र खड्क बहादुर कार्की ९८५५०६६८२२
डल्लाकोटी बी फर्म हेमराज क्षेत्रि / धुर्ब राज क्षेत्रि ९८१६२५४८०८
हिमचुली मौरी फर्म नारायण थापा ९८४५०९२१०६
रायमाझी बी फर्म दुर्गा बहदुर रायमाझी ९८०६८६३२९७
मनु बी फर्म मनु कुमारी गुरुङ ९८४५३२०७०५
सन्देस मौरी फर्म जनक लामा ९८६५१७२५४०
शिरिष मौरी फर्म बिष्णु हरि थापा ९८५५०६२४३०
कुमार मौरी फर्म कुमार तामांग ९८६९१५५९५३
ऊं मौरी फर्म नारायण प्रसाद तिमल्सेना ९८४५२४५१०५
बी एंड बी मौरी फर्म बिकाश नेपाल क्षेत्रि ९८४५८११४२१
सितारा बी फर्म राम प्रसाद पौडेल ९८५५०६३१९३
मुस्कान मौरी फर्म मनोज तामांग ९८४५७९३६९९
सुलभ मौरी फर्म सुनिल बस्नेत ९८४५०८६२७१
मिलन मौरी फर्म पान ब तामांग ९८२६२७८२३३
गुन्जन मौरी फर्म बम बहादुर बिसुराल ९८४५७७१८९८
कबिर बी फर्म गोगन श्रेष्ठ ९८६५३५९७१७
बिजय मौरी पालन श्रोत केन्द्र बिजय बस्नेत ९८४५३४४७९४
सुर्य बीर मगर सुर्य बीर मगर ९८१९२१४३२०
अमृत मौरी फर्म सिद्धिलाल चेपाङ्ग ९८४५९०२५५३
दिर्घायू मौरी केन्द्र रामध्वज डल्लाकोटी ९८५५०५८४९१
चित्राम मौरीपालन किरण चेपाङ् ९८६४५११३१६
आयुष्का मौरीपालन रिकेश लामा ९८६५३७७२२५
दुर्गा मौरी फर्म दुर्गालाल तामाङ्ग् ९८४५९४४९५६०
फलफुल
कृषक/व्यवसायको नाम मुख्य कृषक/प्रमुख व्यवसायीको नाम सम्पर्क नं. बाली/वस्तु जम्मा क्षेत्रफल (बिघा)
दवाडी केरा फार्म डोलनाथ दवाडी केरा
चापागाई केरा फार्म राधा चापागाई केरा
विष्णु केरा फार्म विष्णु पन्त केरा
हिमाल केरा फार्म हिमाल सुवेदि केरा
सुर्य केरा फार्म सुर्य ओझा केरा
गोपाल केरा फार्म गोपाल अधिकार केरा
गिताञ्जली केरा फम नेत्र पौडेल 9845078763 केरा 7.75
चौधरी केरा फार्म नवीन चौधरी केरा
भरत केरा फार्म भरत भण्डारी 9855050900 केरा 8.00
प्रेम केरा फार्म प्रेम पौडेल केरा
जय मुक्ति एकिकृत कृषि फर्म भुवन राज मिश्र ९८४५०४८९७२ केरा 0.50
प्रगतिशिल केरा समुह नारायण व. भट्राइ ९८५५०५८२१२ केरा 13.00
दाहाल कृषि फर्म डोलनाथ दाहाल ९८५५०६६६०३ केरा 1.00
पल्लव मल्टि एग्रो फर्म नेत्र राज जैसी ९८५५०५२४९६ केरा 50.00
डि एण्ड डि केरा फर्म निर्मला लामिछाने ९८४९१७०६७७ केरा 72.50
न्यु जय अम्वे मल्टि एग्रो फर्म यज्ञ प्र. सुवेदी ९८५५०६२०३८ केरा 131.90
ज्योती विन्दु कालीका केरा उ. स. नारायण प्र. चापागाई ९८४५११०७५८ केरा 11.90
कल्पेश्वर केरा उ. कृ. स. फणिन्द्र कु. क्ष्ोत्री ९८५५०५३८८५ केरा 9.00
कन्चन केरा फर्म नारायण प्र. पुडासैनी ९८५५०८१०१३ केरा 7.50
लामिछाने केरा बगान फणिन्द प्र. लामिछाने 9855044227 केरा 11.75
कुमार केरा वगान तोम व. तामागँ ९८४५३४७५८५ केरा 65.45
भोलेवावा केरा फर्म पदम प्र हुमागाई 9855073727 केरा
जुटपानी गरिवी निवा्रण साना कि. कृ. स. सं. नारायण प्र. सुवेदी ९८५५०५३०८५ केरा 22.50
मनोज केरा फार्म मनोज चौधरी केरा
हराभरा कृषक समुह विष्णु प्र. जैसी केरा 6.00
विकास कृषि फर्म सोमनाथ शर्मा ९८४५४२०७८७ केरा 6.75
धौलागिरी केरा तथा कागती फर्म डम्मर व. जैसी ९८४५५६५२८६ केरा 0.50
सफल केरा फर्म विर व. श्रेष्ठ ९८५५०८०९२३ केरा 5.00
निश्चल केरा फर्म नवराज भट्रराई ९८४५०७७९२९ केरा 9.50
अर्चित केरा फर्म देवि प्र. भट्ट ९८५५०६६०७६ केरा 434.75
लामिछाजे मल्टि एग्रो फर्म टंक प्र. लामिछाने ९८५७०५८४७५ केरा 9.50
सुर्वण लक्ष्मी केरा वगान पुन्य प्र. कटुवाल ९८४५२०४३०५ केरा 1.90
भिमवली बाबा केरा कृ. स. वद्रि प्र. मिश्र ९८५५०६३११४ केरा 19.00
दाहाल केरा फर्म गोविन्द दाहाल ९८४५१६००८२ केरा 27.95
परीश्रमी कृषक समुह अण प्र. आचार्य ९८४५०९०८५३ केरा 1.25
पोख्रली केरा वगान कृष्ण प्र. वास्तोला ९८४५४०६९८८ केरा 6.95
दाहाल केरा वगान विवेक दाहाल ९८५५०६२४५२ केरा 8.00
वावा केरा खेती जिवन चौधरी ९८५५०५५४५७ केरा 6.50
हरीयाली केरा तथा कृषि समुह पुन्य प्र. देवकोटा ९८५५०६०९९४ केरा 23.00
विजया अर्गानिक केरा फर्म वद्रि प्र. मिश्र ९८४५५०६३११४ केरा 3.35
दाउन्ने देवी केरा वगान विष्णु प्र. भट्रराई ९८५५०५२१८० केरा 12.00
चन्दनपुर केरा वगान माधव प्र. घिमिरे ९८५५०१२०९९ केरा 11.50
श्री गणेश व्यवसायिक कृषि उ. स. दिप व. भन्डारी ९८४५०८३१४५ केरा 38.00
न्यु पन्च कन्या केरा वगान सुर्य भक्त ओझा ९८५५०६२४८० केरा 11.00
लक्ष्मी केरा फर्म रेवती प्र. भट्रट ९८४५३२४६५९ केरा 27.00
वातावरण मैत्री व्य.वसायीक कृ. स. रामलाल श्रेष्ठ ९८५५०८०६८६ केरा 9.00
सरस्वती केरा तथा मल्टी एग्रो फर्म लिला राज भन्तना ९८४५०८१५९३ केरा 6.60
एस. एस. केरा फर्म शंकर प्र सुवेदी ९८५५०६२९३३ केरा 23.75
मनकामना केरा फर्म राम चन्द्र दुवाडी ९८५५०६२८६७ केरा 52.30
वागदेवी केरा तथा तरकारी उ. स. ठाकुर प्र. सुवेदी ९८४५२४०६१६ केरा 4.00
लगनसिल केरा तथा तरकारी कृ. स. राम चन्द्र दुवाडी ९८५५०६२८६७ केरा 2.50
हिमानी केरा फर्म पुन्य प्र. देवकोटा ९८५५०६०९९४ केरा 17.75
तिलक केरा फर्म तिलक प्र. भट्रट ९८४५१०८०६९ केरा 2.00
कालकिा केरा वगान वेद प्र. भट्रराइ ९८४५०७८०९८ केरा 103.05
बन्जरा केरा उत्पादक फर्म हिमलाल वन्जरा ९८४५२२१३५७ केरा 15.00
ढुगांना केरा वगान एण्ड एग्रोटेक धु्रव ढुंगाना ९८५५०६४५१३ केरा 7.00
जोशी एकिकृत केरा तथा कृषि फर्म भुवालाल जोशी ९८५५०५९४०७ केरा 17.70
श्री ठिमुरा कृषक समुह चिरिन्जीवि सापकोटा ९८४५२४७०४८ केरा 64.00
वि. एण्ड वि. केरा फर्म विष्णुहरी पन्त ९८५५०६२७३५ केरा 5.55
सापकोटा केरा फर्म प्रेम दत्त सापकोटा ९८५५०६२४७७ केरा 7.50
श्री सिद्धि गणेश व्य. कृ. उ. समुह नुर वहादुर थापा ९८५५०८०६२२ केरा 9.70
सतनचुलि कृषक समुह गोविन्द व. खत्री ९८४५१४४२३१ केरा 27.95
श्री सत्य साईको केरा फर्म मणिराज श्रेष्ठ ९८५५०६२४१३ केरा 8.00
धिताल केरा फर्म हर्क व. धिताल ९८६००१४४१७ केरा 1.80
आदित्य राज केरा फर्म निगेश देवकोटा ९८४५६५५१६४ केरा 3.85
अभि कृषि फर्म इन्द्र प्र. सुवेदी ९८४१६८९५३० केरा 3.00
बिक्रम बाबा केरा फार्म घननाथ महतो ९८४५०८०५१५ केरा 0.25
रवि एण्ड रविन एकिकृत कृषि प. प.फर्म बुद्धि राज चौधरी ९८५५०६६३५३ केरा 62.00
एस. वि. एस. केरा फर्म बुद्धि राज चौधरी ९८५५०६६३५३ केरा 53.35
केरा उत्पादन प्रवद्र्धन कृषक टिकाराम खतिवडा ९८४५०४३२५१ केरा 120.40
मार्कण्डेय केरा उत्पादक कृषि स.सं.ली. सन्दिप रेग्मी ९८४५२४००१५ केरा 6.00
क्षितिज मल्टि एग्रौ फर्म मेघनाथ भट्ट ९८४५२३९३८३ केरा 25.00
श्री इच्छा कामना सुन्तला उ कृ स स लि हरी बहादुर नेपाल 9845144810 सुन्तला 40.00
सुनाहरि सुन्तला पकेट उतम रानामगर 9845672873 सुन्तला 15.00
सृजना जन उज्वल कृषक समुह एन वहादुर गूरुङ 9845067794 सुन्तला 10.00
सुन्तला कृषक समुह कृष्ण वहादुर गुरुङ 9819150032 सुन्तला 6.00
श्री इच्छाकामाना सुन्तला उ.कृ.स.स.लि. हरि बहादुर नेपाल 9845144810 सुन्तला 40.00
च्याउ
कृषक/व्यवसायको नाम मुख्य कृषक/प्रमुख व्यवसायीको नाम सम्पर्क नं.
वातावरण अनुकुलित च्याउ फर्म अशोक लामीछाने 9845367256
शिव कुमार थिङ 9845181229
अनुदेवी मसरुम फर्म वुद्धिमान तामाङ 9845070370
न्यु एग्री कल्चर च्याउ फर्म शकर चौधरी 9855058009
गोर्खा मसरुम गोपाल गूरुङ 9845392438
इन्द्रावती च्याउ फर्म हरी गूरुङ 9845179595
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह सन्तोस राइ 9817270051
नारायणी च्याउ फार्म पदम कुमाल 9845203090
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह हेम कुमार पाख्रीन 984564708
पोषक च्याउ फर्म टंकनाथ पोखरेल 9845084078
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह सूर्य वहादुर फयुवा
युग च्याउ फर्म पवित्रा देवी हुमागाइ 9845816507
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह रेशम हमाल 9845171646
एल पी च्याउ फर्म प्रेम कुमार कडेल 9845691347
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह कृष्ण प्रसाद शर्मा 9855081710
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह (यादव च्याउ फर्म ) यादव चौधरी 9845142534
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह कृष्ण प्रसाद आचार्य 9845109576
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह पृथ्वी लामा 9845239334
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह रामचन्द्र भण्डारी 9845088541
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह ( खलिङ्गा च्याउ फर्म ) पुर्ण वहादुर राइ 9845160311
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह गगांराम चौधरी 9845087283
नेपाल मसरुम गोविन्द प्रधान 9845358463
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह
ग्रामिण च्याउ उत्पादन समुह ( पदमपुर च्याउ फर्म ) बाबुराम के.सी. 9845049575
नेपाल मसरुम गोविन्द प्रधान 9845358463