संकलन केन्द्र || चितवन

जम्मा 11 संकलन केन्द्र
संकलन केन्द्रको नाम कारोबार (मे.टन) सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं. ठेगाना
गुन्जनगर ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. गुन्जनगर
भरतपुर महानगरपालिका 20
तामं कृषि सहकारी संस्था लि. 1800.0 दारेचोक
ईच्छ्याकामना गाउँपालिका 4
देवीस्थान ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. कठार
खैरहनी नगरपालिका 12
न्युरेनी ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. शक्तिखोर
कालिका नगरपालिका 9
बैकुण्ठपुर ताजा त.फ.उ.स.सं. 47 बसन्तपुर
माडी नगरपालिका 5
आधुनिक ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. पिप्ले
राप्ती नगरपालिका 1
जना जागृत हरियाली ता.ट.फ.उ.स.सं. 2425.0 भण्डारा
राप्ती नगरपालिका 5
ग्रामिण ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. 2173.0 बहेरा
खैरहनी नगरपालिका 1
ज्ञानेश्वर ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं 1869.0 मंगलपुर
भरतपुर महानगरपालिका 15
नारायणगढ थोक बजार 21900.0
भरतपुर महानगरपालिका
केरुंगा ताजा तरकारी तथा फ.उ.स.सं. 1170.0 नयाँबस्ती
भरतपुर महानगरपालिका 24